Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

KALI-LINUX/PARROT-LINUX: ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ MAC ADDRESS1. Ανοίξτε τερματικό και πληκτρολογήστε


root@kali#  ifconfig | grep HWaddr
ifconfig | grep HWaddr
ifconfig | grep HWaddr
θα δείτε την αρχική διεύθυνση MAC, 

2. Για προσωρινή αλλαγή MAC, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τo δικτύου με την εντολή 


root@kali# ifconfig eth0 down


3.  Μετά από αυτό μπορούμε να ρυθμίσουμε τη νέα διεύθυνση MAC


root@kali#  ifconfig eth0 hw ether 00:00:00:00:00:02
ifconfig eth0 down


 4. Τώρα μπορούμε να ενεργοποιήσετε το δίκτυο και πάλιroot@kali#  ifconfig eth0 up και μέχρι αυτό το σημείο έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε την MAC μέχρι να κάνουμε επανεκκινήση, άν θέλετε βέβαια για μόνιμη αλλαγή της MAC ........

5. 

root@kali# nano /etc/network/interfaces


 και προσθέτουμε την παρακάτω γραμμή 


  pre-up ifconfig eth0 hw ether 00:00:00:00:00:02
/etc/network/interfaces.
ifconfig | grep HWaddr